Przejdź do treści

Portal Mieszkańca i aplikacja mobilna

31 stycznia 2023 r.

Zrzut ekranu z portalu mieszkańca

Z dniem 1 stycznia 2023 roku w Urzędzie Gminy Zaniemyśl uruchomiono Portal Mieszkańca i udostępniono aplikację mobilną. Dzięki tym działaniom mieszkańcy Gminy oraz inne osoby, zainteresowane kontaktem z Urzędem Gminy (np. właściciele domków letniskowych) mogą załatwić swoje sprawy z domu czy pracy.

Dzięki portalowi www.eurzad.zaniemysl.pl możliwe jest złożenie deklaracji i pism. Dla zapewnienia bezpieczeństwa danych, logowanie do systemu obsługiwane jest przez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna). Należy pamiętać, że wszelkie pisma, deklaracje kierowane do Urzędu Gminy muszą być opatrzone podpisem elektronicznym.

 

Na początek uruchomiono 10 spraw, które można załatwić za pośrednictwem internetu:

Składanie pism i informacji:

  • Informacja o lasach,
  • Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
  • Informacja o gruntach,
  • Pismo ogólne.

Deklaracje:

  • Deklaracja na podatek leśny,

  • Deklaracja na podatek od nieruchomości,

  • Deklaracja na podatek rolny,

  • Deklaracja na podatek od środków transportu,

  • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto system umożliwia zgłaszanie i prowadzenie konsultacji społecznych.

Zarówno na Portalu jak i w aplikacji mobilnej można sprawdzić swój aktualny stan zobowiązań wobec Gminy (w związku z podatkami czy opłatami) oraz dokonać płatności.

 

Warto podkreślić, że korzystając z Portalu Mieszkańca czy aplikacji mobilnej można wyrazić zgodę na elektroniczną komunikację z Urzędem co spowoduje, że decyzje wydawane przez Gminę czy informacje przez nią udzielane będą dostarczane elektronicznie na konto ePuap mieszkańca.

 

Platforma jest tak stworzona aby jej obsługa była łatwa i intuicyjna. W każdym momencie można skorzystać z rozbudowanego systemu pomocy, dostępnego na platformie.

Portal mieszkańca obsługiwany jest przez przeglądarkę internetową, wystarczy wejść na stronę: www.eurzad.zaniemysl.pl. Aplikację mobilną mInstytucja, można zainstalować na telefonie lub tablecie. Aplikacja pracuje w systemie Android oraz iOS i dostępna jest na platformach: GooglePlay i AppStore.

Korzystanie z Portalu Mieszkańca i aplikacji mobilnej jest bezpłatne.

 

Ułatwienia dostępu: